Na jaką pomoc może liczyć opiekun/ka ze strony agencji w trakcie trwania kontraktu?

Agencja zatrudniając pracowników w zawodzie opiekuna osób starszych może udzielić pomocy w trakcie trwania kontraktu na różny sposób w zależności od potrzeby. Na miejscu pracownik ma zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie na koszt klienta. Pomijając kwestię formalną i ubezpieczenia opiekun/ka może ze strony agencji liczyć na:

- ciągły kontakt telefoniczny, monitorowanie bieżącej sytuacji;

- w razie potrzeby rozmowę z klientem;

- w przypadku posiadania niemieckiego pośrednika, rozwiązywanie spraw bieżących na miejscu;

- organizację transportu w zależności od warunków gwarantowanych przez pracodawcę;

- gwarancję podstawowych środków niezbędnych do funkcjonowania, które są zawarte w umowie;

- ubezpieczenie na czas wykonywania pracy za granicą, a niektóre także przez określony czas po zjeździe do kraju;

- wytyczne, jak zaradzić na miejscu w przypadku pogorszenie się samopoczucia, bądź organizację zastępstwa w celu rekonwalescencji.

Wiele firm świadczy usługi pomocy językowej, jak np. tworzą własne słowniczki, które stanowią świetną bazę językową do wyjazdu, lub organizują kursy dla swoich pracowników. Firmy przywiązują wagę do polepszania umiejętności językowych swoich pracowników, co w dalszej perspektywie zawodowej może przyczynić się do wzrostu wynagrodzenia. W celu obopólnej satysfakcjonującej współpracy agencje nie tylko mają wymagania wobec od swoich pracowników, ale także starają się wyjść naprzeciw ich potrzebom poza granicami kraju.

Formularz kontaktowy

Newsletter

W celu regularnego otrzymywania najnowszych informacji należy podać swój adres e-mail:

Zapraszamy do pozostawania z nami na bieżąco.

Wydarzenia

Sprawdzaj bieżące wydarzenia w

ALAUCTUS-Care