Formy spędzania wolnego czasu przez podopiecznego

Osoby starsze i chore ze względów zdrowotnych często są skazane na przebywanie w domu. Jeśli wychodzą, to tylko na krótko i w towarzystwie opiekunki/opiekuna lub kogoś z rodziny. Mają bardzo dużo wolnego czasu, a ich dni nierzadko dłużą się w nieskończoność i dominuje w nich nuda. Wskutek rozmaitych schorzeń i ograniczeń wiekowych seniorzy nie są w stanie zorganizować sobie czasu wolnego we własnym zakresie w taki sposób, aby było to interesujące i motywujące do działania. Do najczęstszych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze należą: oglądanie telewizji, czytanie, rozmowy telefoniczne, robienie na drutach, dokarmianie zwierząt domowych, wychodzenie do ogrodu lub na taras/balkon. Jedynym urozmaiceniem są wizyty rodziny i znajomych. W takiej sytuacji nieodzowna jest obecność, wsparcie i kreatywność opiekunki/opiekuna.

Formularz kontaktowy

Newsletter

W celu regularnego otrzymywania najnowszych informacji należy podać swój adres e-mail:

Zapraszamy do pozostawania z nami na bieżąco.

Wydarzenia

Sprawdzaj bieżące wydarzenia w

ALAUCTUS-Care